Omuz Eklemi, Omuz ağrısı ve Tedavi yöntemleri

Sinan KaraoğluOmuz1 Yorum

Omuz Eklemi: Omzumuz vücudumuzdaki en esnek (oynak) eklemdir. Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar. Kolun gövdeye birleşme yeridir ve kolun öne, yukarı, arkaya ve yana hareket etmesini sağlar. Ancak omzun bu kadar esnek olması kolayca yaralanmasına(örneğin omuz çıkmasına) neden olabilmektedir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Farklı bir omuz şikayetiniz varsa alt kısımda bulunan omuz ağrıları ile ilgili gelen soru ve cevapları okuyunuz.

Omuz ekleminin yapısı 

Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar.

Küçük olan omuz yuvası (Glenoid çukur),  bu omuz yuvasını büyüten kıkırdak bir halkayla (labrum glenoidale) çevrilidir. Bu halkaya Labrum denir. Labruma farklı bağlar da katılır. Bu bağlar omuz ekleminin hareketliliğinden ve stabilitesinden sorumludur.

Bunların dışında omuz, farklı kas grupları tarafından desteklenir. Profesyonelce yapılan bir fizyoterapi, omzun hareketliliğini ve omuz çevresi destek yapılarını olumlu olarak etkileyebilir.


Omuz eklemi
saran önemli kas gruplarının tendonlaşmasıyla rotator manşet (Rotator Cuff, döndürücü kılıf) denilen ve omuz başını saran bir kılıf oluşmaktadır. Rotator manşet; asıl omuz eklemini, ekleme komşu diğer omuz kemiklerinden ayırır. Rotator manşetin görevi; herşeyden önce humerus (kol kemiği) başını eklem yuvasında tutmak, kolu yana doğru kaldırmak ve kola rotasyonel (dairesel) hareketler yaptırmaktır.Bu kas grupları  çocuklarda çok gelişmediğinden çocuklarda omuz çıkıklarına sebep olabilmektedir.

Omuz eklemi  rahatsızlıklarının teşhisi için omuz muayenesinin önemi büyüktür.

Bunun dışında teşhisi kesinleştiren radyolojik tetkikler de gereklidir. Örneğin çoğu zaman omuz ağrısına sebep olan kemiksel sıkışma problemi özel röntgen çekimleriyle net bir şekilde görüntülenir.

Profesyonelce yapılan ultrason muayeneleri de önemli bir rol oynar ki; bununla rotator manşetin farklı yapıları, kolun hareketi sırasında ayrıntılı olarak analiz edilebilir.

Yine günümüzde sıkça kullanılan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme de omuz hastalıklarının teşhisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Omuz ağrısı nasıl geçer?

Omuz ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

 

Omuz-problemleri

Bursit veya Tendon İltihabı: Bursa denilen yağlayıcı keseceğin şişmesi ki bursitis denilir. Omuzun yüksek yüklenme altında hızla uzatılması sırasında sıktır. Bu en sık yüzme, boyama, ağırlık kaldırma gibi tekrarlanan aktivitelerde aşırı yüklenme sonucu oluşur. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

İleri yaşlarda kendiliğinden de gelişebilir. Bu aktiviteler rotator manşetin, omuz çıkıntısı (akromiyon) altında ve omzu köprücük kemiğine bağlayan (AcromioClavicular) eklemin altında sürtünmeye veya ezilmeye neden olur. İlk olarak bu rahatsızlıklar; omuz ağrısı bulgularına neden olan hareketleri düzenleyerek ve rehabilitasyon programı uygulanarak tedavi edilebilir.

Omuzda Şişlik :

Omuzda şişlik ve rotator manşet tendonlarının şişme- ödem-iltihabı ki tendinit denilir. En sık ani ve yüklenme ile başlanılan sportif aktivitelerde başlar. Buradaki sebep adalelerin henüz bu aktiviteye hazır olmamasıdır. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

Omuz eklem ağrısı ise  genellikle   halk arasında kireçlenme dediğimiz aşınma veya erime sorunları ile meydana gelir.

Tendonlardaki aşınma ve yırtıklar sonrası kireç depolanması ki buna kalsifik tendinit denir.

Belirti ve bulgular Hastalar genellikle ilk belirtileri hatırlamazlar. Genellikle başlangıçta küçük bir ağrı ve adalelerde hafif bir güç kaybı vardır. Omuz eklemi hareket kısıtlılığı ve baş üzeri hareketlerde omuz  ağrısı daha sonra başlar. Bursitis’te orta-ileri derecede ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır. Tendinitte ise bazı kesin pozisyonlarda keskin bir ağrı olur. Tekrarlayıcı tendinit atakları rotator manşon yırtığına sebep olabilir.

omuz eklemi

Omuz eklemi yapısı

İmpingement (Sıkışma) Sendromu ve Rotator Manşet Kısmi Yırtıkları: Rotator manşet kısmi yırtıkları; kronik iltihaplar ile akromiyon ve  köprücük kemiğini bağlayan eklem altında gelişen çıkıntılar sonucunda meydana gelir. Ameliyatsız klasik tedavide; omuz hareketlerinin düzenlenmesi, hafif egzersizler ve kortizon enjeksiyonu kullanılır. Ameliyatsız yapılan tedavi yöntemleri hastaların çoğunda başarılıdır ancak tedaviye cevap alınamadığı durumlarda ameliyat da gerekebilir.

Omuz yırtıkları (Rotator Manşet) belirtileri, rahatsızlığı ve tedavisi

Rotator manşet, humerus (üst kol) kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adale-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır. Omuzda 4 adet rotator kas vardır, supraspinatus, infraspinatur, teres minor, subskapularis.

40 yaş üzerinde omuz ağrısı sebeplerinin en önemli sebeplerinden biri rotator manşet yırtıklarıdır.

Rotator manşon yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı, kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde gelişebilir.

Belirti ve bulgular

·         Baş üstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayıcı, devamlı omuz ağrısı.

·         Gece ağrısı. Bu ağrı ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller.

·         Kas güçsüzlüğü. Özellikle kolu kaldırmaya çalışırken hissedilir.

·         Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar, klik sesleri gelmesi.(Genellikle omuzdan ses gelmesinin nedeni rotator ve manşet yırtıklarıdır.)

·         Omuz hareketlerinde kısıtlılık. Genellikle hastanın sağ kolunda olur.

·         Hastalar rahatsızlığın başlamasına sebep olduğunu düşündükleri bir olay tarif ederler.

Risk faktörleri 

·         Tekrarlayıcı baş üzeri hareketler. Fırlatma sporları, tavan boyama, kartonpiyer işçileri

·         Aşırı güç kullanma, düşme gibi

·         Yaşlanmaya bağlı dejenerasyon.

·         Rotator manşonun bulunduğu aralıkta daralma

·         Rotator manşonun akromion denilen çıkıntının altındaki yüzey tarafından zedelenmesi

Tam Rotator Manşet Yırtıkları: Bu yırtıklar da benzer şekilde yukardaki (kısmi yırtıklar) sebeplerle oluşabilir ya da kısmi yırtıkların ilerlemesi şeklinde oluşur. Bazı vakalarda rehabilitasyon ve egzersizlerle tedavi yapılabilirse de çoğu zaman şikayetler devam eder ve ameliyat gerekebilir.

Omuz Ağrısı Tedavisi

Ameliyatsız Tedavide:

·         Dinlenme; yırtık tam değil ve aşırı kullanma sebebiyle gelişmişse yardımcı olabilir.

·         İlaç; (ağrı ve ödem giderici ilaçlar) ağrının kontrolünde yardımcıdır.

·         Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri; fizyoterapinin ana unsurlarından biridir ve yapılması önerilir.

·         Kortikosteroid enjeksiyonu; ağrının giderilmesinde yardımcıdır. Fakat çok sık tekrarlanması tendonu zayıflatıp tam yırtığa sebep olabilir.

·         Ultrason ; lokal ilaç uygulaması ve derin ısı verme özellikleri sebebiyle iyileşme sürecine yararlıdır.

Yukarıdaki yöntemlere cevap alınamayan kısmi yırtıklar veya tam yırtıklar için çeşitli cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Aşağıda tanımlanan yöntemler modern omuz cerrahisi teknikleridir. Burada hangi tekniğin seçileceğine rotator manşetteki yaralanmanın büyüklüğü, yeri, sebebine bağlı olarak karar verilir.

Artroskopik müdahale sırasında omuzdaki tesbit edilen diğer patolojilerinde düzeltilmesi şansı vardır. Artroskopik teknikler ile sıkışmaya yol açan kemiklerin düzeltilmesi/traşlanması, rotator manşetin yırtık kısmının tamiri mümkündür. Gecikmiş vakalarda ve çok büyük yırtıklarda ise mini-açık ameliyatlar da gerekebilmektedir. Hasta ameliyat olsa da olmasa da iyi bir fizyoterapi/rehabilitasyon çok önemlidir.

Omuz ağrısı ve omuz ağrısı  tedavi yöntemleri nelerdir?

Artroskopi; 

Yaklaşık 1 cm lik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin bir kamera aracılığıyla monitöre aktarılması ve yine mini aletlerle görüntü kullanılarak hastalığın ameliyatının yapılması prensibine dayanır. Omuzda kemik çıkıntılarının kaldırılması adale ve tendondaki küçük yırtıkların tedavisinde tek başına yeterli olabilir.

Mini-açık tamir;

Artroskopi ile birlikte kullanılarak bir kaç santimetrelik küçük kesilerden tam yırtıkların tedavisine imkan verir.

Açık tamir;

Yaralanmanın çok ciddi olduğu vakalarda uygulanır. Burada doku transferi, tendon grefti uygulamaları yapılabilir.

omuz eklemi manşet görünümleriCerrahi sonrası rehabilitasyon (fizyoterapi)

Tüm omuz hastalıklarında olduğu gibi rotator manşon yaralanmaları ardından normal fonksiyonlara dönüş zaman alır. Cerrahi tedaviler sonrası bu zaman 6 ay veya daha uzun olabilir. Temel prensip eklem hareketlerini arttırıcı ve adale gücünü geliştirici hareketlerin yapılmasıdır. Rehabilitasyon için size verilecek programı uygulamak nihai sonuçta operasyon kalitesi kadar belirleyicidir. İyi ellerde yapılan cerrahi ve iyi bir fizyoterapi programı sonrası % 90 civarında tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir.

Köprücük kemiği kırılması: Bu genellikle çocuklarda ve omzunun ya da açık el üzerine düşen hastalarda sık görülen bir durumdur. Bu rahatsızlıkların büyük kısmı omuz breysleri ve askılarla ameliyatsız tedavi edilebilir.

ok şiddetli oluşan kırıklar, damar sinir yaralanmalarıyla beraber olan kırıklar ve omzu köprücük kemiğine bağlayan eklem ayrılmaları ameliyat gerektirebilir.

Omuz Protezi: Omuz protezi, omuz ağrısı ile  birlikte omuzda hareket kısıtlılığı olan hastalara önerilir. Kırık parçaları tamir etmenin mümkün olmadığı çok parçalı omuz kırıklarında da protez bazen tek seçenek olmaktadır. Sadece humerus (kol kemiği) başı veya yuva ile beraber tüm omuz için protez takılabilir.

 Prof.Doktor Sinan Bey’e omuz ağrıları ,omuz çıkıkları ve diğer sorunlar ile ilgili olarak gelen sorular

Omuz çıkıklığı sorusu ;

Soru 1 : Mrb doktor bey eşim 10 ay önce omuz çıkıklığı nedeniyle ameliyat oldu platin takıldı. iltihap oluştu temizlendi platinler çıktı sonuç olarak metisiline duyarlı staphylococcus aureus çıktı doktor sefazol ilaç yazdı bu ilaçla tedavi mümkün mü? ilacın içeriğini internetten araştırdım bu ilaç metisinine duyarlı bakteriler dışında gibi bir açıklama var tedavi yanlış mı? acaba önerilerinizi bekliyorum teşekkürler .

Cevap 1 : Antibiotik seçiminde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanının fikrini almakta fayda var bence.

Soru 2: Sağ omuz ağrısı sorusu ;

çektirmiş olduğum sağ omuz mr film rapor sonucunda supraspinatus tendomu artiküler yüzde parsiyel kat yırtık ve komşuluğunda tendinozis ile uyumlu PD sekanslarda sinyal artımı izlenmektedir.infraspinatüs tendon lateral bölüm humerus başı insersio lokalizasyonunda rim rent yırtık izlenmektedir Glenohumeral eklem aralığında efüzyon mevcuttur. Humerus başı posterosupero lateralde Hill sachs defekti izlenmektedir.

Omuz ekleminde tip 2 akramion mevcuttur diye tanı konuldu benim durumumla ilgili bana detaylı bilgi verirseniz sevinirim tedavi için fizik tedavi verdiler geçmez ise ameliyat gerekebilir mi ? saygılarımla.

Cevap 2 :  Fizik Tedavi ile rahatlama olmaz ise ameliyat gerekebilir. Ancak bu karar mutlaka detaylı olarak yapılmış bir klinik muayenede verilmelidir.

Soru 3 : Omuz çıkığı sorusu ;

hocam slmlar ben 31 yasındayım yaklsık 10 yıldır benım sol omzumda tekrarlayan omuz cıkıkları oluyor yılda bır kez bır sekıde ters bır hareketle cıkıyor son yıllarda artroskobı uygulanıyor bıldıgım kadarıyla bu amelıyatta basrı sansı ne kadar yanı bır daha omzum cıkmaz mı ve amelıyat sonrası ıyılesme surecı ne kadr surer sımdıden cvb ıcın tsk

Cevap 3: MR bulguları ve çıkık sayısına göre açık ameliyat da gerekebilir. Artrokopik uygun ise, 1 ay civarı iyileşme süresi 6 aydan önce de. Spora izin vermeme şeklinde özetlenebilir.

Soru 4 : Kol ve omuz ağrısı fizik tedavi ;

iyi günler hocam 49 yaşında bir bayım başlangıçta iki kolumda da omuz ve dirsek arasında ağrılar mevcuttu zamn içerisinde sol kolumdaki ağrılar gitti sağ kolumda ağrı halen mevcut parmak eklemlerimde hafif şişlik olmakta 24 saati bulmadan normala dönmekte ve sağ omzumda hareket kısıtlılığı mevcut mr sonuçlarım şöyle:
-Akromioklaviküler eklemde dejenerasyon ve buna bağlı suprasipinatüs tendonunda tip ıı — -impengement ve eşlik eden tendinozis.
-Subakromial- subdeltoid bursit. Biceps tenosynoviti
hangi bölüme gitmem gerektiğini ve tedavi şeklini bilidirirseniz sevinirim kolay gelsin

Cevap 4:  Öncelikle fizik tedaviye gitmenizi öneririm. rahatlama 1,5 ay içinde olmazsa ortopediye gidersiniz.

Soru 5: Omuz çıkması ve kas yırtılması sorusu ;

23 yasındayım bundan 5 sene önce omuzum çıktı ve geçen sene tekrar çıktı fizik tedavi ve hareketler fayda sağlamadı mr a girdim ve mr sonucu omuz kaslarımda çok yırtık tespit edildi omzumun ağrısı artık dinmiyor hafif veya çok sürekli ağrıyor ağrısı boynuma vuruyor ellerimde ağrının neticesinde ve omzumu güzel kullanamadığımdan sürekli uyuşuyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar…

Cevap 5: Ameliyat olmanızı tavsiye ederim. Sonrasında iyi bir rehabiltasyon da gereklidir tabi ki.

Omuz kemiği ağrısı 

Soru 6 :Merhaba yaklaşık 20 gündür sağ kolumda dirsek ve omuz arasında bir ağrı var seri hareket etmemi engelliyor kolumu kaldırırken sanki kemik etime batıyor gibi ağrı çok şiddetli bu gün bacaklarımda da başladı bunun için hangi bölüme gitmem gerek ve sizce ağrının kaynağı nedir romatizma ya da kireçleme olabilir mi bu arada işim gereği sürekli ayaktayım bu da neden olabilir mi şimdiden teşekkürler.

Cevap 6 : Fizik Tedavi ya da Ortopedi bu konuda gidebileceğiniz uygun branşlardır. Bence öncelikle Ortopedi bölümüne gitmeniz doğru olur. Ayakta fazla kalmakla bir ilgisi olacağını zannetmem.

Omuzun Sürekli Çıkması

Soru 7: Mrb Doktor bey eşim omzumun sürekli çıkması üzerine açık ameliyat oldu platin takıldı. iltihaplanma oldu 2 defa iltihap temizlendi ve 10 ay sonra platinler çıkmak zorunda kaldı çıkarıldı. şimdi doktor omzundaki kıkırdağın eridiğini kireçlendiğini temizlediğini hareket kısıtlılığı olacağını tekrar bir ameliyat olabilme ihtimalini söyledi. Nedir bu ameliyat ?

Kolunda kalıcı hasar kalır mı hareket kısıtlığı nedir? Kıkırdakla ilgili ne sorun çıkabilir? yaşı 22  bu konuda her tedaviyi her doktoru önerin bana hazırım yeter ki kolunda bir sorun kalmasın.

Cevap 7 : İstanbul da yaşıyorsunuz herhalde. Prof. Dr. Mehmet Demirhan, Prof.Dr. Mustafa Karahan , tavsiye edebilirim.

Soru 8 : Omuz kas ağrısı nasıl geçer;

Mrb. hocam yaklaşık bir yıldır annemde sağ omuz ağrısı var özel bir hastanede ortopedi uzmanına muayene oldu çekilen film sonucu kırık çıkık olmadığı zorlama sonucu kas yırtılması olduğunu söyledi bir kereye mahsus kortizon yaptı omuz desteği verdi 2 ay kullandı sonuç alamadı ağrıları arttı başka bir doktora gittik MR çekildi kas yırtılması sonucu o bölgede sıvı birikimi olmuş dedi kolunu 90 derece kaldırabildiği için ameliyata gerek yok dedi ve fizik tedaviye sevk etti 10 gün fizik tedavi gördü ağrıda azalma bile olmadı aksine arttı ağrı kesiciler sayesinde uyuyabiliyor bu ağrı nasıl geçer doktorum ne önerirsiniz omuz ağrısı için  ne yapmalı bize yol gösterirseniz memnun oluruz iyi günler diler teşekkür ederiz saygılar….

Cevap 8 :Rahatlama olmuyor ise ameliyat düşünülebilir. Ancak biraz daha fizik tedaviye devam etmeyi deneyin, olmazsa karar verilebilir
Soru 9: Mrb hocam ben 27 yaşındayım bundan 8 yıl önce kolumun üzerine düştüm kol omuzdan çıktı bu zamana kadar 8-9 defa bunu tekrarladı en son 20 gün önce tekrar çıktı. Yatarken kolumu başımın arkasına getiremiyorum inanılmaz ağrı yapıyor ve getirmeye çalıştığımda da tekrar çıkacakmış gibi oluyor doktora gittiğimde yırtılma olabilir demişti MR çektir ona göre hareket edelim diyor MR sonuçlarında da şöyle yazıyor,

SUPRASPİNATUS TENDONU NORMAL KALINLIK VE SİNYAL ÖZELLİKLERİYLE İZLENDİ.DİĞER ROTATOR CUFF TENDONLARI DOĞALDIR. GLENOHUMERAL-AKROMİOKLAVİKULER EKLEM İLİŞKİLERİ NORMALDIR. SUBAKROMİAL MESAFE NORMALDİR. SUBAKROMİAL VE SUBSKAPULAR BURSALARDA EKLEM MESAFESİNDE EFFÜZYON GÖRÜLMEDİ. GLENOİD LABRUMLAR NORLAM FORMASYON VE SİNYAL ÖZELLİKLERİNDENDİR. AKROMİON TİP 1 ÖZELLİK GÖSTERMEKTEDİR İMPİNGEMENT LEHİNE BULGU SAPTANMADI.
HUMERUS BAŞI TUBERKULUM MAJUS DÜZEYİNDE MİLİMETRİK KİSTİK KEMİK REZORBSİYONU MEVCUTTUR. AMELİYAT DİYORLAR HOCAM KESİN BİR ÇÖZÜM OLURMU BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİİNİRİM

Cevap 9 : MR Raporu ve anlattığınız durum birbirine uymuyor. MR ı tekrar yorumlatmanızı ya da tekrar çekilmenizi öneririm.

Soru 10 : Skapula alata sorusu;

Merhaba hocam. ben 31 yaşında bayım. Geçen hafta omuz ve sırt asimetrisi(5 yıl önce farkettim) ve omuz ağrısı sebebiyle ortopedi uzmanına göründüm. Ancak cerrahiyle düzelebileceğini düşündüğünü söyledi ve omurga cerrahisi uzmanına görünmemi tavsiye etti. Birde bu ameliyatların başarılı sonuçlar vermeyeceğini söyledi. Fakat ben görüntüden özellikle çok rahatsız oluyorum ve bunun için ameliyat bir çözümse ameliyat olmak istiyorum. Hocam siz ne tavsiye edersiniz. Cevabınızı bekler en derin saygılarımı sunarım

Cevap 10 : 40 dereceden daha düşük ise cerrahi çoğu zaman gerekmez.

Fizik tedavi ve egzersiz öneririm.
Yine de son kararı sizi gören doktorun sizinle birlikte tartışarak vermesi uygun olur.

Soru 11: Steht takıldığından bu yana(iki yıldan beri)günde10 mg ator kulanmaktayım.Son altı aydan bu yana omuz eklemlerimde ve kol kaslarımda ağrılar başladı.Bu ağrıların sebebi kullandığım ilacın yan etkisi olabilir mi?

Cevap 11 : Böyle bir karar vermek için mutlaka muayene şart. Muayene bulgularına göre büyük bir ihtimalle omuz problemi çıkacaktır. Öncelikle bir ortopediste muayene olun derim.

Soru 12: Omuz çıkığı sorusu,tekrar eden omuz çıkması

Hocam sol omuzumda geçen ay 4. kez çıkık meydana geldi emar sonuçlarımda;
1) humerus başı posterolateralde kemik iliğinde kontüzyonile uyumu görünüm mevcuttur(hil sacs?)
2) anterior glenoid labrumda seperasyon mevcuttur(libral yırtık?)
3) glenohumeral ve akromioklavikuler eklem doğaldır.
4)rotator kafı oluşturan tendonlar doğaldır.
5)glenoid labral yapılarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.
6)biceps tendonlarında belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmamıştır.
denmekte sizden bilgi almak istedim teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap 12 :  Alışkanlık yapmış bir omuz çıkığı durumu söz konusu. Mutlaka ameliyatla düzelebilecek bir durumdur.

Soru 13: iyi akşamlar annemin omuz MR rında humerus başında proksimal metafiz ve proksimal diafizde medullada yerleşimli T1A da hipo T2A da hiperintens konturları düzensiz milimetrik boyutlarda patolojik sinyal degişiklikleri mevcuttur .akromioklavikular eklem hipertrofik supraspinatus tendonu basılı tendon kalınlaşmış ve patolojik sinyal artımı göstermektedir.subakromial subkorakoid vesubdeltoid bursalarda efüzyon mevcuttur eklem içi sıvı hafif artmıştır .Labaratuvar sonuçlarında ise HGM 8.7 HCT 30.0 SEDİM 24 DİGER SOUÇLARIN HEPSİ NORMAL .Toraks ve batın BT NORMAL bu sonuçlara göre nereye gitmem konusunda yardımcı olur musunuz ?

Cevap 13: Dahiliye ve Ortopedi sanırım uygun branşlar olacaktır. (Dahiliye, kansızlığı için, Ortopedi de Omuzu için)

Soru 14 : Merhaba  BEN VÜCUT GELİŞTİRME YAPTIM 2 YIL ÇOK ZORLADIM SON 1 YILDIRDA BIRAKTIM. OMUZLARIM ÇOK AĞRIYOR ÖZL. SAĞ TARAF EMAR ÇEKTİM RAPORDA : AC EKLEM KÖŞELERİNDE OSTEOFİTLER EKLEM ARALIGINDA EFFÜZYON VE EKLEM YÜZLERİNDE OSTEOLİZ MEVCUT OLUP EKLEM ALT YÜZEYİ SUPRASPİNATUS TENDONUNU BASILAYIP YAYLANDIRMAKTADIR(İMPİNGEMENT) SUBKORAKOİD BURSİT İZLENDİ YAZIYOR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER…

Cevap 14 : Öncelikle iyi bir rehabilitasyon yapmak gerekir. Gerekirse AC (AcromioClaviculer) ekleme enjeksiyon da yapılabilir. Son çare ameliyat da tabii ki ihtimaldir.

Yine de rehabilitasyonla rahatlama olacağını düşünüyorum.

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=TcwjjGUnIZw[/embedyt]

Omuz ile ilgili olarak omuz çıkması, omuz kırığı,donuk omuz, omuz egzersizleri vb konular için kategori linkine tıklayınız.